thuvien.bkc.vn - /Dao-Tao/KIT-DaoTao/


[To Parent Directory]

4/26/2018 4:55 PM 28655 05.Huong-dan-danh-gia-nv-1.1.xlsx
4/26/2018 4:55 PM 101968 @Kit - TTra.xlsx
4/26/2018 4:55 PM 31670 Bo KIT QLCN.xlsx
4/26/2018 4:55 PM 1038279 Bá»™ Kit Thanh Tra.pdf
4/26/2018 4:55 PM 34148 Checklist_QLCN-BB_HopGiaoCa.xlsx
4/26/2018 4:55 PM 1179136 HD-Daotao-QLNH-V1.0.xls
4/26/2018 4:55 PM 30191 HD-GTKH-dien-thoai.docx
4/26/2018 4:55 PM 22168 KIT-Dao-tao.xlsx
4/26/2018 4:55 PM 146492 KIT-NV-ALL-Version 04.08.xlsx
4/26/2018 4:55 PM 144623 KIT-NV-ALL-Version T9.xlsx
4/26/2018 4:55 PM 78336 MTCV-TCN.doc
4/26/2018 4:55 PM 1596429 So tay kien thuc nganh hang toan tap 2-1-14.pdf
4/26/2018 4:55 PM 16984 TuyenDung-GS-Check-2-thang.xlsx